MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi’nin konusu, ALICI' nın www.tinyplans.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi taraflar arasında akdetmiş oldukları üyelik sözleşmesinin ifasını engellemeyecektir.

ALICI, satışa konu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli [ ]adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda, işbu Sözleşme’de ve faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Adresi: Telefon: Fax: Eposta:

Mersis Numarası:

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi: Teslimat adresi: Telefon: Fax: Eposta/Kullanıcı adı:

4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı, soyadı/Ünvanı: Adresi: Telefon: Fax: Eposta/Kullanıcı adı:

5.FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde (www.tinyplans.com.tr) yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini satış sitesi olan wwwtinyplans.com.tr internet sitesi üzerinden ve www.tinyplans.com.tr sitesinden incelediğini kabul etmiştir. Müşteri siparişe konu ürünlerin model, renk, ebat, adet bilgilerinin ön bilgilendirme formunda yer almakta olduğunu ve ön bilgilendirme formunda belirtilen ürünleri beğenerek sipariş verdiğini kabul eder. Tanıtım görsellerinde yer alan ve ön bilgilendirme formunda belirtilmeyen aksesuarların siparişinin kapsamı dışında olduğunu bilinmektedir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil perakende satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve kampanyalar özel koşullar saklı kalmak üzere (Kampanya süresi, stok sınırlaması, özel gün kampanyaları) kampanya detayında yer aldığı şeklinde ve süre zarfında geçerlidir. Süreli olarak belirtilen kampanyalar ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre aralıklarında geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

(………….*………………)

(İnternet sitesinde verilen temel özellikler

Ölçü boyut nitelik

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam (KDV ve tüm vergiler Dahil )

Kargo Tutarı

 

 

 

Montaj Bedeli (Bayinin faaliyet gösterdiği il/ilçe merkezine ……. KM uzağı )

 

 

 

Toplam :

 

7.ÖDEME

*** Kredi Kartı Peşin

*** Kredi Kartı …… taksitli işlem (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz)

*** Başkaca Ödeme Yöntemleri Var ise aşağıda belirtilecektir.

Yukarıdaki bölümde çalışmış olduğunuz bankaya iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Çalışmış olduğunuz Banka çeşitli kampanyalar düzenleyerek sunmuş olduğumuz taksit seçeneklerinin üstünde taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar çalışmış olduğunuz Banka sorumluluğunda olup; Banka tarafından uygulanmaması halinde tarafımızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çalışmış olduğunuz Banka kredi kartınızdan sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize yansıtacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

8.TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Ayrıca ilgili ürünün montaj ve servis hizmeti ücreti belirtilmişse bu ücret de ALICI tarafından ödenecektir. Paketleme, kargo, teslim montaj ve servis masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ……….. –TL, Servis ve Montaj ……………….TL olup, bu bedeller sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresine teslim edilecektir. Ürünlerin teslimatı iş bu mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen teslimat adresinde gerçekleştirileceğinden sipariş onaylandıktan sonra teslimat bilgileri ancak SATICI’nı yazılı onayı ile değiştirilebilir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesinden önce SATICI tarafından ALICI’nin bilgilendirilmesi anlamına gelmekte olup; ALICI sipariş konusu mal veya mallara ait temel nitelikleri, cayma hakkı ve kullanamayacağı durumları , ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

9.2. SATICI, Teslimat ve belirtilmişse montaj , anlaşmalı şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

 

9.3.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün teslimden önce ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.4 SATICI, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün süre içinde ALICI’ yi bilgilendireceğini, tahsil edilen ödemelerin bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde ALICI’ ya iade edeceğini kabul eder.ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. SATICININ, ALICI tarafından siteye üye kayıt formu başta olmak üzere kendisi tarafından belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon numaraları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve müşteri memnuniyeti anketi gibi sebeplerle ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun anlamında onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

9.6. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce gözden geçirmelidir. Ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı paketler teslimatı gerçekleştiren kişi veya kuruluşlardan teslim alınmamalıdır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

9.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca; kendisine ait her türlü genel ve özel nitelikli kişisel bilgilerinin/verilerinin SATICI tarafından KVKK'da açıklandığı çerçevede; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesine, saklanılmasına güncellenmesine, aktarılmasına, açıklanmasına, KVKK'da sayılan şekillerde işlenmesine, gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasına ve veriler üzerinden her türlü işlemin gerçekleştirilmesine, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere açıklanmasına açıkça rızasının ve muvafakatinin olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

9.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.10. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.11. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden SATICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’nın bu ihlallerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca ihlal halinde SATICI’nın ALICI’ya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 

10. CAYMA HAKKI

10.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI cayma süresi içerisinde malı, işleyişine teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir.

Cayma Hakkı Süresinin Belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcınin veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcınin veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

10.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya bildirmelidir. Cayma Hakkı Bildirimi …………………………… adresinde ……………… üzerinden kullanılabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilerin iletmiş olduğu cayma talebi SATICI’ ya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini TÜKETİCİ’ye derhal iletecektir.

ALICI ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup, bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

10.3. Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı …………….. olup, www.tinyplans.com.tr ‘de yer alan üyelik sayfasındaki geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

İade durumunda üyelik sayfasında yer alan cayma hakkı detaylarındaki kurallara uygun ve SATICININ iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, iadeye ilişkin teslimat bedeli ALICI’ ya aittir. ALICI iade işlemini SATICI tarafından belirtilen taşıyıcı haricinde başka bir taşıyıcı ile gerçekleştirdiği takdirde teslimat bedeli ALICI’ ya aittir. Ancak servis hizmeti kapsamında montörler tarafından yapılan montaj giderleri ALICI’ya aittir.

10.4. SATICI, ALICI’ nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirim kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde varsa malın ALICI’ ye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. ALICI bu hakkın kullanılması halinde;

10.5.1 3. kişiye veya ALICI’ ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

10.5.2. İade formunu iletmek veya …………………………… adresinde ……………… üzerinden iade talep formunu doldurmak

10.5.3.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

10.5.4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI, ALICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

-Özel ölçü/kumaş/renk değişikliği seçeneği istenmesi

-Üretilen standart takımdan hariç tekil ürünlerle birlikte takım oluşturulması ve/veya takım ürünlerden tekil ürün ve/veya ürünler çıkarılarak mevcut kombin haricinde takım oluşturulması,

-İnternet sitesinde sergilenen görsel dışında ürüne farklı bir fonksiyon, renk, özellik istenmesi; açıklama notu düşülmesi,

b) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan, demonte haldeki ürünlerin teslim edilip ilgili montör ve servis veya tüketici tarafından kurulumu yapılmış olan, montajlama sonrası söküldüğünde niteliği gereği zarar görecek ürünler,

c)Olağan bir gözden geçirmeden fazla kullanılmış ürünler

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde alıcınin yerleşim yerinin bulunduğu veya alıcı işleminin yapıldığı yerdeki alıcı sorunları hakem heyetine veya alıcı mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/20110 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 20110 yılı için alıcı hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe alıcı hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il alıcı hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il alıcı hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il alıcı hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

 

 

 13. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

15. DİĞER HÜKÜMLER

15.1. Bu Sözleşme‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur.

15.2. Sözleşmenin uygulanması sırasında, tarafların kendilerine tanınan yetki ve hakların birinden ya da bir kaçından vazgeçmesi ve/veya bu haklar konusunda hoş görülü davranması sözleşme ile kendilerine tanınan yetki ve haklardan vazgeçtiği anlamına gelmeyecek, bu durum yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilemeyecek, kısıtlamayacaktır.

15.3. İşbu sözleşmenin bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, sözleşmenin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR